Обяви за работа

Кандидатстването по дадена обява е напълно БЕЗПЛАТНО за клиентите, търсещи професионална реализация в България.

Ако проявявате интерес към определена позиция и ОТГОВАРЯТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, може да изпратите Ваша подробна автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на e-mail: contact6@polycontact.com.

Консултант от фирмата, ще се свърже само с одобрените на база приложени ПЪЛЕН НАБОР ОТ ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ кандидати и ще проведе интервю. 

При завишен интерес от страна на кандидати изпратили свои документи за дадена позиция, Специалистите за подбор на кадри могат да приложат по- строги изисквания в рамките на посочените критерии за подбор на съответната позиция.

Предоставените от Вас лични данни подлежат на закрила по смисъла на ЗЗЛД.   

При подаване на Вашата кандидатура (автобиография със снимка, мотивационно писмо и др. документи), Вие давате своето съгласие данните от документите да бъдат събрани, обработвани и съхранявани в процеса на извършвания подбор.                   
Предоставянето на личните данни (ЛД) е доброволно, тяхното обработване, в т.ч. ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД) и Българския Закон за Защита на Личните Данни (БЗЗЛД).   


ЛД на кандидатите ще бъдат обработвани в строга конфиденциалност от „Поликонтакт“ ЕООД единствено за целите на подбора. ЛД на одобрените кандидати ще бъдат предадени на Дружеството-Работодател.                          

                       
                         
Лиценз на „ПОЛИКОНТАКТ“ ЕООД: 2765/18.03.2019 год.