СЪТРУДНИК – Call Center

в КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР (дневни/нощни смени) с АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

SCC/221010

Отговорности:

 • приемате входящи обаждания, съобщения и запитвания от клиенти по телефон и имейл
 • отговаряте на запитвания и заявки, както и поемате служебни обаждания и разрешавате оплаквания и възникнали жалби
 • обработвате поръчки  по телефон и въвеждате данни в компютърна система
 • при необходимост пренасочвате задачи и казуси към други звена
 • изпращате писма, информационни брошури и други документи на клиенти
 • консултирате клиенти относно продукти и услуги

Изисквания:

 • отлично владеене на английски език – поне B2 или по-високо
 • икономическа специалност на ниво бакалавър или магистър
 • внимание към детайлите и добри междуличностни умения
 • умения за вземане на решения и решаване на проблеми
 • умение за едновременна комуникация по телефон и способност да се справяте с компютърна програма

Допълнителна информация:   

 • дневни/нощни смени на 8 часа и на 12 часа по договаряне
 • въвеждащо фирмено обучение и професионално развитие
 • възможност за изцяло дистанционна работа
 • мотивиращо възнаграждение

Ако проявявате интерес към позицията и ОТГОВАРЯТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, може да изпратите Ваша подробна автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на e-mail: contact6@polycontact.com.