АСИСТЕНТ *

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

SAs/221018

Отговорности:

 • oсъществяване и управление на входяща/изходяща комуникация между клиенти и подизпълнители
 • справяне с голямо разнообразие от запитвания и евентуални оплаквания на клиенти, посредством поддържане на тясно сътрудничество с останалите отдели
 • въвеждане на предоставената информация в специализирана система и изготвяне на всички необходими документи
 • стриктно следване на процедурите на компанията за вътрешна организация и комуникация
 • справяне с много кратки времеви срокове

Изисквания:

 • много добро владеене на писмен и говорим английски език
 • отлична компютърна грамотност: MS Office, Internet приложения
 • организираност, умение за работа под напрежение и способност за работа в екип   

 Допълнителна информация:   

 • въвеждащо обучение и последващи професионални квалификации
 • много добро стартова възнаграждение
 • работно време по график на 8 часа с 2 почивни дни
 • възможни са пътувания и командировки в чужбина  

Ако проявявате интерес към позицията и ОТГОВАРЯТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, може да изпратите Ваша подробна автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на e-mail: contact6@polycontact.com.