ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

polycontact-hr-varna-ulugi

ВИЕ СТЕ РАБОТОДАТЕЛ, ТЪРСИТЕ ПЕРСОНАЛ

ЗАДАЧАТА Е ТРУДНА, ДОСАДНА И РИСКОВАНА, затова намерете професионален и надежден партньор, който да свърши работата вместо Вас!

ЗА ПО- УСПЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ на трудовите Ви ресурси, използвайте нашите услуги на селекция и си гарантирайте по този начин професионализма на служителите Ви.

Реализацията на всяка процедура по набиране и подбор на кандидати стартира с уточняване на изискванията и очакванията.

УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ:

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Подбора на персонал се осъществява на няколко нива, в зависимост от изискванията, които работодателят поставя:

 • подготовка на професионално досие – автобиография, психологическо изследване на личностните качества, тестване на професионалните знания, мотивационно писмо и проверени препоръки
 • селекция чрез интервюта – дава възможност да бъдат получени гаранции, за това, че представените кандидатури са съобразени с естеството на предлаганата работа и изискванията на работодателя.
 • тестване на кандидатите с определяне на психологическия профил, включващ професионален подбор чрез интервю, психологически и професионални тестове.  Подходящ е за длъжности, изискващи висока квалификация и съвкупност от персонални качества. Използва се при селекция на високоотговорни кадри с мениджърски знания и умения. С помощта на казуси, допълнителни задачи и ролеви игри се тестват организаторски, управленски, търговски и други умения, според поставените от работодателите изисквания.

Цялостният профил съдържа: систематизирана оценка на изследваните от трудови психолози, качества и оценки от допълнително проведените тествания за професионални и практически знания и умения.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА

 1. Среща – разговор със специалист по подбор на кадри
 2. Договаряне и уточняване на нуждата от подбор
 3. Съвместно уточняване: нужни личностни и професионални качества; специфика на работа  и задължения; аспекти на предлаганото работно място – заплащане, условия на труд, работна среда и др.

КАК НАБИРАМЕ ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ

 1. Подготовка: обяви, ръководства за интервюта, планиране на селекцията.
 2. Селекция: по документи, професионални и личностни тестове, интервю
 3. Анализ на резултатите
 4. Избор: представяне пред Работодател 

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА

Доверявайки се на професионализма на консултантите в подбора на персонал на “Поликонтакт” Вие получавате:

 • висококачествен анализ на трудовия пазар на базата на дългогодишен опит
 • индивидуален подход към всеки казус, свързан с търсенето и подбора на персонал – оценяване на длъжността, изготвяне на длъжностни характеристики
 • привличане на стойностни, висококвалифицирани кандидати
 • достъп до богатата база данни на “Поликонтакт”
 • обективна оценка на професионалните качества и потенциал на кандидатстващите за вакантна позиция чрез доказано работещи методики – персонални интервюта, тестове, казуси
 • спестено време, благодарение на оптималния брой селектирани кандидати, одобрени за интервю

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Цената се определя спрямо нивото на необходимите знания, умения, компетентности – професионален и практически опит и др. изисквания към търсената позиция.