СЪТРУДНИК – HR

НАБИРАНЕ и ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

S-HR/221104

Отговорности:
Набиране на персонал чрез използване на различни методики и похвати, което включва:

 • съставяне на обяви за работни позиции спрямо посочените изисквания и критерии на компанията
 • публикуване на обяви в различни медии
 • провеждане на интервюта по телефон или др.вид дистанционна – интернет връзка
 • ежедневна комуникация и кореспонденция с кандидати за работа
 • оказване на съдействие на кандидатите при обработка на документи при различните етапи от процеса на кандидатстване

  Изисквания:
 • висше образование с профил „Психология“, „Управление и развитие на човешките ресурси“, „Трудова и организационна психология” или др. релевантна специалност
 • английски език на МНОГО ДОБРО НИВО – писмен и говорим
 •  опит в набирането, селекцията и подбора на персонал на различни йерархични нива
 • практически умения за интензивна комуникация с хора от различни националности
 • свободна работа с MS-Office, Internet; с мобилни устройства – IPhone и смартфон; със социални медии – Google Business, Facebook и др.
 • способност за самостоятелна работа и работа в екип

  Допълнителна информация:
 • дългосрочен трудов ангажимент с много добро възнаграждение
 • работно време на 6-8 часа/ден в интервала 16:00 – 01:00 часа при петдневна работна седмица
 • придобиване на нови знания и възможност за развитие
 • възможни са пътувания и командировки в Чужбина

Ако проявявате интерес към позицията и ОТГОВАРЯТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, може да изпратите Ваша подробна автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо на e-mail: contact6@polycontact.com.