За нас

“ПОЛИКОНТАКТ” е първата и една от най-уважаваните в България организации за подбор на персонал. Основана е в началото на 1993 год. като Консултантски център за управление на човешките ресурси, включващ подбор на кадри, трудови консултации, обучение, професионална реализация и международни младежки програми за културен, социален и езиков обмен.

Към настоящия момент е лицензирана от Министерството на труда и социалната политика с безсрочно удостоверение – Лиценз № 2765/18.03.2019 год. за извършване на посредническа дейност в Р. БЪЛГАРИЯ и с безсрочно удостоверение – Лиценз № 3600/05.10.2023 год. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

“Поликонтакт” е организация, която постига своите успехи, благодарение на гъвкавата си политика и готовността си за промяна. Своята водеща роля за развитието на организациите в България, “Поликонтакт” дължи и на дългосрочното планиране и придържане към своите ценности, традиции и култура.

Нашата мисия е да предоставим новаторски, практически и качествени услуги на компаниите и кадрите, които спестяват време, ресурси, средства и намаляват рисковете.

Услугите, които предлагаме са ориентирани, както към Работодателите, които ценят своя персонал, така и към хората, търсещи професионална реализация. Благодарение на нашият дългогодишен опит и висококвалифициран екип от професионалисти, ние предлагаме услуги, които са с индивидуални решения, адаптирани към спецификата на бизнеса, предназначени да отговорят на очакванията на нашите бизнес партньори.

Компанията е регистрирана в Комисията за Защита на личните данни с Идентификационен №: 12444

Благодарим Ви за оказаното доверие през всичките тези 30 години!